CURSOS

CURSOS 2019-20 ZUMBA KIDS FUNKY POP GUITARRA INICIACIÓ TITOL GRADUAT SECUNDÁRIA PREPARACIÓ PROVA ACCÉS GRAU SUPERIOR VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS ALEMÁ ESPANYYOL PER A ESTRANGERS INFORMÁTICA PINTURA I DIBUIX HISTÒRIA DE L`ART FOTOGRAFÍA DIGITAL RESTAURACIÓ DE MOBLES CERÀMICA CREATIVA PATCHWORK/COSTURA CREATIVA MINDFULNESS TAI-TXI-TXUAN ESTIRAMENTS MUSCULARS ZUMBA I MANTENIMENT PILATES IOGA AL POBLE IOGA A LA PLATJA GUITARRA PERFECCIONAMENT TALLER DE VEU COLLA UKELELE