AVÍS LEGAL

LLEI DELS SERVICIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

ASSOCIACIO D’ALUMNES PAULO FREIRE ALMENARA, responsable del lloc web, d’ara en avant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén complir a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) , BOE Núm. 166, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús. Tota persona que accedisca a este lloc web assumix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra d’aplicació.

ASSOCIACIO D`ALUMNES PAULO FREIRE ALMENARA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o informar dels usuaris les dites obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web d’ ASSOCIACIÓ D´ALUMNES PAULO FREIRE ALMENARA.

1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: https://www.fpapaulofreirealmenara.com/
Nom comercial: ASSOCIACIO D`ALUMNES PAULO FREIRE ALMENARA
Denominació social: ASSOCIACIO D`ALUMNES PAULO FREIRE ALMENARA
NIF: G12568440
Domicili social: CARRER MAJOR 103 , 12590 ALMENARA (CASTELLÓ)
Telèfon: 616916127
Email: info@fpapaulofreirealmenara.com
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic) :

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitador la seua programació, edició, compilació i la resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text y/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la que foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requerix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text y/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que pogueren aparéixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguen redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de https://www.fpapaulofreirealmenara.com/. El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seua sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc respatler, patrocini o recomanació per part del mateix. Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@fpapaulofreirealmenara.com

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que esta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié al mateix.

Ús de Cookies

Este lloc web pot utilitzar cookies tècniques (xicotets arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al funcionament correcte i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, estes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a l’arreplega dels mateixos. Per mitjà de l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconega el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació siga més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagen registrat prèviament a les àrees, servicis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per a mesurar l’audiència, paràmetres de tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en estos casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Este lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies i per a impedir la seua instal·lació en el seu equip. Per favor, consulte les instruccions del seu navegador per a ampliar esta informació.

Política d’enllaços desde el lloc web, és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. Atés que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumix cap tipus de responsabilitat respecte a dites continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l’orde públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al dit lloc web, informant de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguen afectar o contravindre la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’orde públic. En el cas que l’usuari considere que existix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’esta classificació, es prega ho notifique de forma immediata a l’administrador del lloc web. Este lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, pot garantir-se el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existisquen certs errors de programació, o que succeïsquen causes de força major, catàstrofes naturals, sobres o circumstàncies semblants que facen impossible l’accés a la pàgina web.

Direccions IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan este es connecta a Internet. Tota esta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades a fi d’obtindre mesuraments únicament estadístiques que permeten conéixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’orde de visites, el punt d’accés, etc

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenrotllades, serà aplicable la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més pròxims a ALMENARA.