TITULACIONS

CURSOS PER OBTINDRE TITULACIÓ

GRADUAT ESCOLAR DE SECUNDÀRIA
El Graduat Escolar de Secundària és una titulació bàsica que facilita a les persones adultes que no ho van poder obtindre durant l'escolaritat obligatòria l'accés al mercat laboral i també permet continuar estudis superiors que facilita millorar en les perspectives laborals i la formació al llarg de la vida. El poder realitzar el GES en el centre d'adults d'Almenara evita el desplaçament a altres poblacions i facilita la possibilitat de conciliar el treball amb la vida familiar i la formació educativa. El Centre municipal de FPA Paulo Freire d'Almenara és un centre de referència en la formació d'adults tant a nivell comarcal, provincial i autonòmic i ha rebut diversos reconeixements per la seua labor educativa de què cal destacar el premi Miguel Hernández de l'any 2011, atorgat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, que reconeix els projectes que en el territori nacional més han destacat en la formació al llarg de la vida Per a obtindre el Graduat Escolar de Secundària s'ha de superar dos cursos del Cicle II en el centre d'adults. Per a accedir directament al segon curs del Cicle II i poder realitzar el GES en un sol curs s'ha d'acreditar haver aprovat 3r d'ESO, amb dos o menys pendents, o haver superat 1r de BUP o 1r de formació professional de primer grau del pla d'estudis  de la Llei General d'Educació. Les classes es realitzen a les vesprades de 18 a 21 hores per a facilitar que persones que treballen puguen tindre possibilitats d'obtindre la titulació. El curs s'inicia en el mes de setembre i finalitzen en el mes de juny respectant el calendari escolar dels centres educatius de la localitat.
ACCÉS AL GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
El Centre Municipal de FPA Paulo Freire d'Almenara també oferta el curs d'accés al grau superior de formació professional amb el qual es pot accedir a l'obtenció de la titulació de grau superior de qualsevol branca de formació professional de l'àmplia oferta que realitza la Conselleria d'Educació. Després d'obtindre el títol de grau superiores pot realitzar estudis universitaris. Per a poder matricular-se en estos cursos es requerix que l'alumnat siga major de 18 anys o els complisca abans de la data de l'examen.
GRADUAT ESCOLAR DE SECUNDÀRIA

Dilluns a dijous de 18 a 21 h
LLOC: Aules 1 A / 2 B

PROVA ACCÉS AL GRAU SUPERIOR F.P.

Depén de la demanda de cada any (Més informació al centre FPA PAULO FREIRE ALMENARA)

PROVA ACCÉS UNIVERSITAT MAJORS 25 ANYS

Depén de la demanda de cada any (Més informació al centre FPA PAULO FREIRE ALMENARA)

TALLERS DE LECTURA I ESCRIPTURA

Dilluns a dijous de 15 a 17 h
LLOC: Aules 1 B / 1 C

Podeu descarregar el full d'inscripció i passar pel centre per a matricular-se. Tenim descomptes de tots els cursos i tallers per a pensionistes i aturats.